Risikopasientar

Risikopasientar er pasientar som har nedsett sirkulasjon grunna eit svakt fungerande hjarte, syndrom eller andre tilstandar. Desse pasientane vil få dårlegare tilførsel av oksygen i vevet og dårlegare transport av avfallsstoff tilbake gjennom venane. Dette førar til dårlegare grohold og gjer at det vert lettare å få infeksjonar og ødemar.

Fotterapeuten har eit særskilt ansvar når det kjem til risikopasientar og informasjonsarbeid gjennom vegleiing om fothelse.

Kontakt oss

Adresse: Øyavegen 2,
6826 Byrkjelo

Telefon: 994 95 860
E-post: venkeraad@gmail.com

Ynsker du å tinge ein konsultasjons- eller behandlingstime?

Send ei melding via kontaktskjema, så får du svar så fort som mogleg!